Medexa.nl

Medexa.nl
Ga naar de inhoud

"Uitgebreid maar eenvoudig" was de boodschap die SouthEnd Productions destijds kreeg voor de ontwikkeling van een programma voor de administratie van duikkeuringen.
En omdat de ontwikkeltechnieken in de afgelopen jaren niet stil hebben gestaan, was het tijd voor het programmeren van een geheel nieuwe versie.

Één programma voor centrale registratie van keuringgegevens: Medexa.

Door het gebruik van Medexa voldoet u aan de bewaarplicht van de Wgbo.
Zuideinde 80
2627 AG  Delft
06-42529344
KvK 27233521
BTW NL-0018.60.911.B88
Bank NL06 KNAB 0255 0408 30
Een ontwikkeling van
Terug naar de inhoud